۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

دانلود کتاب مُرده مُتحرک

دانلود کتاب مُرده مُتحرک

دانلود کتاب مُرده مُتحرک ده جلسه سخنرانی روشمند ویژه ماه محرم با موضوع واجب فراموش شده(امربه معروف و نهی از منکر) ویژه مبلغین و سخنرانان ماه محرم از جمله موضوعات مطروحه در خلال مباحث میتوان به موارد زیر اشاره كرد: ۱ . لزوم دلسوزی و دستگیری در امور دنیوی و اخروی؛ ۲ . تعریف معروف […]

کتاب واجب فراموش شده

کتاب واجب فراموش شده

کتاب واجب فراموش شده راهبردهاي مقام معظم رهبري در زمينه امر به معروف و نهي از منكر     مقدمه؛ فصل اول: اهميّت؛ فصل دوم: وجوب؛ فصل سوم: تأثير؛ فصل چهارم: شيوه صحيح؛ فصل پنجم: مصاديق معروف و منكر؛ فصل ششم: وظيفه مردم؛ فصل هفتم: وظيفه مسؤولان؛ فصل هشتم: هشدارها؛ فصل نهم: احكام واستفتائات؛ منابع؛ […]

کتاب ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

کتاب ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر نویسنده : محسن قرائتي     عناوين اصلي كتاب شامل: اشاره؛ ۱- سيماي امر به معروف؛ ۲- ريشه هاي فطري و غريزي؛ ۳- جايگاه امر به معروف در قرآن و روايات؛ ۴- اولين وظيفه انبيا؛ ۵- نشانه بهترين امت؛ ۶- گروه ويژه؛ ۷- جايگاه امر […]

معرفی کتابهای امر به معروف و نهی از منکر

معرفی کتابهای امر به معروف و نهی از منکر

معرفی کتابهای امر به معروف و نهی از منکر در این نوشته به معرفی کتاب هایی با موضوع امر به معروف و نهی از منكر پرداخته شده است. – آثار گناه در زندگی و راه جبران، نویسنده : علی اکبر صمدی یزد – آداب امر به معروف و نهی از منکر، نویسنده : ملا محسن […]