۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

ثبت نامی های دوره تربیت مبلغ

[gravityview id=”523″]
باعرض پوزش ثبت نام دوره به پایان رسیده است