۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

آرشیو : کتاب و جزوه

کتاب واجب فراموش شده

کتاب واجب فراموش شده

کتاب واجب فراموش شده راهبردهاي مقام معظم رهبري در زمينه امر به معروف و نهي از منكر     مقدمه؛ فصل اول: اهميّت؛ فصل دوم: وجوب؛ فصل سوم: تأثير؛ فصل چهارم: شيوه صحيح؛ فصل پنجم: مصاديق معروف و منكر؛ فصل ششم: وظيفه مردم؛ فصل هفتم: وظيفه مسؤولان؛ فصل هشتم: هشدارها؛ فصل نهم: احكام واستفتائات؛ منابع؛ […]

کتاب ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

کتاب ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر نویسنده : محسن قرائتي     عناوين اصلي كتاب شامل: اشاره؛ ۱- سيماي امر به معروف؛ ۲- ريشه هاي فطري و غريزي؛ ۳- جايگاه امر به معروف در قرآن و روايات؛ ۴- اولين وظيفه انبيا؛ ۵- نشانه بهترين امت؛ ۶- گروه ويژه؛ ۷- جايگاه امر […]

معرفی کتابهای امر به معروف و نهی از منکر

معرفی کتابهای امر به معروف و نهی از منکر

معرفی کتابهای امر به معروف و نهی از منکر در این نوشته به معرفی کتاب هایی با موضوع امر به معروف و نهی از منكر پرداخته شده است. – آثار گناه در زندگی و راه جبران، نویسنده : علی اکبر صمدی یزد – آداب امر به معروف و نهی از منکر، نویسنده : ملا محسن […]