۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

پروفایل

لطفا از کد ملی برای کد کاربری استفاده نمایید

در رمز عبور باید از حرف و عدد و کاراکتر استفاده نمایید