۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

برچسب : امر به معروف در قرآن

امر به معروف و نهي از منكر در قرآن

امر به معروف و نهي از منكر در قرآن

امر به معروف و نهي از منكر در قرآن انسان در دستگاه خلقت الهي به گونه اي آفريده شده که اجتماعي بودن از برجسته ترين ويژگي هاي اوست به گونه اي که نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت جامعه و تعهدي كه بايد در پذيرش مسؤوليت هاي اجتماعي داشته باشد، ايجاب مي كند كه او […]