۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

برچسب : امر به معروف و نهی از منکر

آیا امر به معروف دخالت در امور دیگران نیست؟

آیا امر به معروف دخالت در امور دیگران نیست؟ پاسخ: شخصيت انسان در گرو جامعة او است. انسان از جامعه متأثر مي‌شود و در جامعه تأثير مي‌گذارد. اگر در جامعه‌اي سالم و به دور از پليدي زندگي كند راه كمال را مطمئن‌تر مي‌پيمايد. امر به معروف  ونهي از منکر دخالت در امور ديگران نيست بلکه  […]

شرايط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟

شرايط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ پاسخ: امر به معروف و نهي از منكر يكي از اصول عملي دين مبين اسلام است، اصلي است كه در خود قرآن مجيد به روشني در آيات زيادي بيان شده و در روايات كثيري از پيامبر اكرم و ائمه هدي درباره اهميّت و وجوب آن يادآوري […]

فرق بين امر به معروف و نهي از منكر با نصيحت و موعظه چيست؟

فرق بين امر به معروف و نهي از منكر با نصيحت و موعظه چيست؟ پاسخ: در پاسخ به سؤال شما ابتدا لازم است تعريفي از امر به معروف و نهي از منكر و موعظه و نصيحت به صورت جداگانه ارايه دهيم تا امكان بررسي و درك رابطه آنها با يكديگر امكان‌پذير گردد. ۱٫ امر به […]

چرا امر به معروف و نهي از منكر به خوبي اجرا نمي شود؟

چرا امر به معروف و نهي از منكر به خوبي اجرا نمي شود؟ پاسخ: برخي علت هايي كه موجب شده امروزه اين فريضة مهم در جامعه و كشور ما به خوبي اجراء نشود عبارتند از: الف) عدم آگاهي بعضي از آمرين به معروف و ناهيانِ منكر از قوانين اين مسأله (قوانين شرعي و حكومتي) يكي […]

با چه شرايطي امر به معروف و نهي از منكر بايد انجام شود؟

در عصر حاضر چگونه و با لحاظ چه شرايطي امر به معروف و نهي از منكر بايد انجام شود؟ پاسخ: در ابتدا لازم است اهميت و جايگاه امر به معروف و نهي از منكر مشخص گردد. و سپس شرايط و مراتب تبيين شود. اهميت و جايگاه امر به معروف و نهي از منكر امر به […]