۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

برچسب : جایگاه امر به معروف در اسلام

جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

جايگاه فريضه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام مقدمه: در نظام اعتقادي اسلام، انسان به نه عنوان جزيي مستقل و بريده از ديگران كه داراي حياتي جمعي و زندگي اجتماعي است. او علاوه بر مسئوليت داشتن نسبت به عملكرد خويش در برخورد با ديگر اعضاي اين جامعه انساني هم تكاليفي بر عهده […]