۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

برچسب : شرایط امر به معروف و نهی از منکر

شرايط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟

شرايط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ پاسخ: امر به معروف و نهي از منكر يكي از اصول عملي دين مبين اسلام است، اصلي است كه در خود قرآن مجيد به روشني در آيات زيادي بيان شده و در روايات كثيري از پيامبر اكرم و ائمه هدي درباره اهميّت و وجوب آن يادآوري […]

با چه شرايطي امر به معروف و نهي از منكر بايد انجام شود؟

در عصر حاضر چگونه و با لحاظ چه شرايطي امر به معروف و نهي از منكر بايد انجام شود؟ پاسخ: در ابتدا لازم است اهميت و جايگاه امر به معروف و نهي از منكر مشخص گردد. و سپس شرايط و مراتب تبيين شود. اهميت و جايگاه امر به معروف و نهي از منكر امر به […]