۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

برچسب : عدم توانایی بر امر به معروف

در صورت عدم توانايي بر امر به معروف چه بايد کرد؟

در صورت عدم توانايي بر امر به معروف چه بايد کرد؟ پاسخ امر به معروف و نهي از منكر با تمام اهميت آن شرايط متعددي دارد كه فقهاي عظام در کتب فقهي و رساله هاي عمليه شان آورده اند که مي توان به اهم آن شروط اشاره کرد و تفصيل آن را بايد از رساله […]